lampa TUBALL 2015

Klupko možemo motati od raznih savitljivih materijala.Raznih oblika,veličina I raznih boja.Sama led traka ima mogućnost uvijanja pa me inspirisala da napravim savitljivu,nepravilnu formu unutar koje bi se ona nalazila i svojim nepravilnim položajem stvarala različit spektar boja tj nijansi.Materijal sam odabrala  u odnosu na led traku,plastično crevo,narandžaste boje, koje je savitljivo i sa velikom propustljivosću svetla. Moguće je upotrebiti i druge boje plastičnog creva.Sama njegova rebrasta struktura povećava  igru svetlosti i na jedan način oživljavaju klupko ,stvara utisak dinamike ,kretanja.Želela sam postići simulaciju kretanja plastičnog creva a tome svetlo još više doprinosi.Imamo osećaj da se klupko zakotrljalo i  udarilo u zid.Tada dolazi do prolaženja plastičnog creva kroz rupe u ,,zidu,, i motanjem  oko samog zida pravi formu klupka.Položaj creva se može menjati tj na jednom modelu se mogu praviti,savijati različiti oblici klupka.

Dimenzije : V 38cm  Š 41cm  D 30 cm

Materijal:kliritna ploča, bužir crevo ,LED traka,napajanje

Rad je kompletno ručno rađen u ograničenoj ediciji od 50 komada.

Fotografije-Vladimir Popović

Rad učestvovao na internacionalnom takmičenju Design Award Artzept 2015  u Milanu-LET US ILLUMINATE THE WORLD.

rad se može videti na sajtu www.artzept.com

Izlagan na  49. Majska izložba ULUPUDSa ,,PREKO CRTE,,2017,Beograd