boca KRENULO JE 1992

Farmaceutska boca je prekrivena peskom i oslikana vodenim bojama.

Oblik zmije je postignut skidanjem peska sa boce u obliku tačkastih polja.Zmija je krenula sa dna boce,mota se oko nje i penje ka vrhu boce.Tačkasta polja su transparentna.

Dimenzije:

V  23cm     Š  10cm

Fotografije- Vladimir Popović